פרופיל 21 -- השלכות

 
 

  להלן מקבץ של עיקרי ההשלכות של קבלת פרופיל 21, מסיבות נפשיות.

עבודה

החוק אינו אוסר על מעביד לשאול מועמד לעבודה האם שירת בצבא שירות מלא (או בכלל), אך על פי הפסיקה, ניתן להתחשב בשאלת השירות הצבאי רק אם מדובר בתנאי שהנו רלוונטי למשרה המוצעת למועמד.

אך חוק הוא חוק, ובכל זאת, מעבידים רבים שואלים מועמדים פוטנציאליים לעבודה על הפרופיל הצבאי שלהם ועל שירותם הצבאי, ואף שוקלים לעתים את דבר קיומו של פרופיל 21 בבואם לקבל מועמד לעבודה.

ראוי להעיר כי ישנם מעבידים השוקלים את הפטור משירות צבאי כשיקול שלא לקבל מועמד לעבודה, ואילו מעבידים אחרים דווקא יעדיפו לקבל מועמד שסיים את שירותו הצבאי בפרופיל 21, שכן מועמד כזה אינו צפוי להיעדר מהעבודה לצורך שירות מילואים.

למותר לציין, כי האופן בו מתייחסים מעבידים פוטנציאליים לפרופיל 21 הוא כמובן אינדיבידואלי ומשתנה ממעביד למעביד.

רישיון נהיגה

הצבא מעביר את המידע על חיילים המקבלים פרופיל 21 למשרד הרישוי, במסגרת החריגים שבחוק הגנת הפרטיות.

על סמך המידע המועבר למשרד הרישוי, אמור האחרון לקבוע האם האדם אשר קיבל פרופיל 21 כשיר, רפואית, לנהוג ברכב.

מטבע הדברים, יש הבדל ניכר בין סוגים שונים של פרופיל 21 לעניין היכולת לנהוג ברכב. כך, חייל אשר קיבל פרופיל 21 בעקבות התמכרות לסמים או לאלכוהול מצוי בסכנה ממשית שישלל רישיון הנהיגה שלו. מאידך, חייל אשר קיבל פרופיל 21 בגין קשיי הסתגלות למערכת הצבאית – הסיכויים שיאבד את רישיון הנהיגה קטנים ביותר.

ככלל, הדרך בה קובע משרד הרישוי האם אדם הוא כשיר לנהיגה מורכבת ממבחן ארוך ומייגע, ומפגישה עם פסיכולוג. במרבית המקרים, רישיון הנהיגה נשאר בידי הנבחן. במקרים בהם נשלל רישיון הנהיגה, ניתן לגשת למבחן שוב ושוב, ולנסות ולהוכיח כי הבעיה הנפשית אשר מנעה מן הנבחן לשרת (ולנהוג) אינה קיימת עוד.

הגם שהסיכויים לאבד את רישיון הנהיגה בגין פרופיל 21 נמוכים מאוד עבור מרבית סעיפי הליקוי, ישנו חשש ניכר כי פרופיל 21 יהווה מכשלה בניסיון לקבל רישיון לנהיגת רכב ציבורי (מונית / אוטובוס).

רישיון לנשק

הצבא מעביר את פרטי החיילים המקבלים פרופיל 21 נפשי גם לרשות לרישוי נשק. בשונה מרישיון נהיגה, בענייני רישיון נשק, ישנו משקל רב לדבר קיומו של פרופיל נפשי בבקשה לרישוי נשק, ופרופיל 21 מוריד בהחלט, באופן דרסטי, את הסיכויים לקבל רישיון לנשק.

הטבות מטעם המדינה (משכתנא, וותק וכו´)

ההטבות הניתנות מטעם המדינה לבוגרי צבא מחושבות בהתאם למספר חודשי השירות. לכן, לעניין זה, משמעותו של פרופיל 21 נפשי זהה לחלוטין למשמעותו של פרופיל 21 שניתן מסיבה רפואית אחרת. ישנה פגיעה מסוימת בהטבות, אך היא נובעת לא מאופן סיום השירות, אלא מעצם העובדה שהשירות הסתיים לפני המועד המתוכנן.

לימוד במוסדות אקדמיים

אין כל קשר בין לימוד במוסדות אקדמיים לבין פרופיל נפשי. המקרה היחיד בו עשוי דבר קיומו של פרופיל נפשי להשפיע על קבלה למוסד אקדמי הוא כאשר לצורך הקבלה למוסד (או לחוג הלימוד הרלוונטי) נדרש ראיון אישי.