פסק דין בענין ביטוח לאומי

 
 

פסק דין בעניין ביטוח לאומי   לחץ לקישור

 

   

בתי הדין לעבודה

בל 006517/06

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב –יפו

 

21/05/2007

תאריך:

כב' השופטת דוידוב מוטולה סיגל

בפני:

       

 

 

 

זוהרה יעקב

בעניין:

המערערת

שאול אלמוג

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

 

נ  ג  ד

 

 

 

המוסד לביטוח לאומי

 

המשיב

ברק נבות

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

 

 

 

פסק דין

 

1.         לפני ערעור על החלטת ועדה לעררים לעניין אי כושר (להלן גם  - "הועדה"), מיום 8.8.06, אשר קבעה כי המערערת לא איבדה את כושרה להשתכר בלמעלה מ- 50%.

 

העובדות

 

2.         המערערת, ילידת 1977, סובלת מבעיות רפואיות שונות בגינן נקבעה לה נכות רפואית משוקללת בשיעור 78%. הועדה, בישיבתה מיום 8.8.06, קבעה כי:

 

"בת 29 אובחנה כסובלת מסכרת קרפטלית ירידה בשמיעה והפרעת הסתגלות (ל.ד 0%) הופיעה בליווי עו"ד- מתלוננת על חולשה כללית עייפות ערכי ל.ד בלתי מאוזנים והגבלה ביד ימין. אינה עובדת מזה 10 שנים- עבדה בניקיון של בתי ספר ומשרדים. פנתה למח' השיקום אך כיוון שציינה שהיתה מועמדת לעבור ניתוח של הקרפטל בימין נדחתה עד לאחר ביצוע הניתוח. הניתוח נדחה ללא קביעת תאריך.

הועדה עיינה בחוד' של ד"ר פרנקל אברהם מ- 8.11.05 המציין כי יש למנוע ממנה חשיפה לרעש תעשייתי מזיק.

הועדה עיינה בחווד' של ד"ר גורוביץ נאורולוגית מ- 28.9.05 המציין שמסוגלת לעבוד בלי מאמץ בגפיים במיוחד ביד ימין.

הועדה עיינה בחווד' של דר' חבר איתן 23.1.05 פסיכיאטר המציין הפרעה הסתגלותית מבחינה נפשית יכולה לעבוד.

כמו כן הועדה עיינה בדוח השיקום המציין כי הנ"ל תוכל להשתלב בעבודות כסדרנית סחורה טלמרקטינג מטפלת בקשישים לא סיעודיים ובילדים החוזרים מהגן- ולכן יש לראותה כבעלת כושר השתכרות. לאור מכלול הממצאים הועדה קובעת כי הנ"ל מסוגלת לעבוד בעבודות שאינן כרוכות בהפעלה רצופה של כף יד ימין מסוגלת לעבוד בעבודות כגון טיפול בקשישים לא סיעודיים טיפול בילדים טלמרקטינג עם התאמות שמיעה.

הועדה דוחה את הערר".

 

            על החלטה זו הוגש הערעור שבפני.

 

טענות הצדדים

 

3.         ב"כ המערערת טוען כי חוו"ד הפסיכיאטר לוקה בחוסר סבירות קיצוני שהרי אין הגיון בכך שהרופא קבע אחוזי נכות בגין הפרעת הסתגלות לפי פריט 34ג', ולפיו "ישנם סימנים

אובייקטיביים וסובייקטיביים המגבילים באופן בולט את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה", ויחד עם זאת קבע כי המערערת מסוגלת לעבוד.

 

4.         עוד נטען כי קביעת הועדה כי המערערת מסוגלת לעבוד בעבודות טלמרקטינג שעה שנקבעו לה אחוזי נכות בגין ליקוי שמיעה, הינה בלתי סבירה בעליל.

 

            כמו כן נטען כי הועדה טעתה בקבעה כי המערערת "מסוגלת לעבוד בעבודות שאינן כרוכות בהפעלה רצופה של כף יד ימין", זאת בניגוד לחוות דעתו של ד"ר גורביץ שקבעה מפורשות כי המערערת, "מסוגלת לעבוד בלי מאמץ בגפיים במיוחד ביד ימין". לטענת ב"כ המערערת, עבודה בטיפול בקשישים וסידור סחורה מצריכים מאמץ בכל הגפיים, גם אם אין מדובר בהפעלה רצופה שלהם.

 

5.         בנוסף נטען כי הועדה שגתה בקבעה כי המערערת מסוגלת לעבוד בטיפול בילדים, זאת שעה שנקבע כי היא סובלת מהגבלה בולטת בהתאמה הסוציאלית.

 

            ב"כ המערערת טוען עוד כי הליקויים הרפואיים השונים שזיכו את המערערת באחוזי נכות, יחד עם העדר הכשרה מקצועית, קושי בקריאה ובכתיבה והגבלות ניכרות בהתאמה הסוציאלית ובכושר העבודה, כל אלה מובילים למסקנה כי המערערת איבדה חלק ניכר מכושר השתכרותה לצמיתות.

 

6.         ב"כ המשיב טוען כי הועדה שמעה את תלונות המערערת באריכות, עיינה במסמכים שבתיקה, היתה ערה לגילה ולפגימותיה הרפואיות, לרבות מחלת הסכרת, הירידה בשמיעה, ההפרעה ההסתגלותית וכן ההגבלה ביד ימין. הועדה אף עיינה בחוות הדעת של ד"ר פרנקל, ד"ר גורביץ וד"ר חבר וכן בדו"ח השיקום, פירטה את אפשרויות התעסוקה המתאימות למערערת ונימקה את קביעתה. לפיכך נטען כי לא נפל פגם משפטי בעבודת הועדה המצדיק את התערבותו של בית דין זה.

 


הכרעה

 

7.         לאחר שעיינתי בכתב הערעור, בהחלטת הועדה, בפרוטוקול

קדם המשפט ובשאר החומר שבתיק, הגעתי למסקנה כי יש לקבל את הערעור מהטעמים שיפורטו להלן.

 

 

8.         בית דין זה מוסמך לדון, בערעורים על החלטות ועדות לעררים (נכות כללית - אי כושר), בשאלות משפטיות בלבד (סעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה- 1995 (להלן – "החוק"); דב"ע נו/27-01 יואב אלקסלסי - המוסד לביטוח לאומי, עבודה ארצי כרך כט(4) 112).

 

9.         כבר נקבע כי הועדה הנה גוף מעין שיפוטי, וככזה מוטלת עליה החובה לנמק את החלטתה (דב"ע נד/154-0 דן יעקב לבל – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כז 474). הועדה חייבת לנמק החלטתה באופן מלא ובהיר, בין היתר על מנת לאפשר פיקוח שיפוטי.

 

10.        כמו כן נקבע בפסיקה כי על ועדה לעררים לקביעת דרגת אי כושר לבחון את הנושאים

הבאים:

 

"ראשית – את השפעת ליקוייו של התובע על יכולתו לחזור לעבודה במלואה או בחלקה, ככל שעבד בעבר.

שנית – את יכולתו לבצע עבודה אחרת או לרכוש מקצוע חדש מסוג העבודות או המקצועות שהתובע מסוגל לעסוק בהם והתואמים את כושרו הגופני ומצב בריאותו.

נקודת המוצא לקביעת דרגת אי הכושר כאמור צריכה להיות, כי ליקוייו הרפואיים של המערער כפי שנקבעו על ידי הועדה הרפואית לעררים מבטאים דרגה אובייקטיבית של אי כושר לעבוד. מתוך נקודת מוצא זו על הועדה לקבוע את דרגת אי כושרו על פי נסיבותיו האישיות של הנכה (הדגשה הוספה- ס.ד.מ). למשל, יכולת לחזור לעבודה קודמת, גיל, השכלה ויכולת אינטלקטואלית ופיסית. שהרי אין דומה לדוגמא כושר העבודה של מי שמסוגל לעבוד עבודה עיונית משרדית לכושר העבודה של הסובל מאותם ליקויים שאינו מסוגל על פי השכלתו וכושרו האינטלקטואלי לעבודה שכזאת" (עב"ל 327/03 עזאת מוהרה - המוסד לביטוח לאומי, עבודה ארצי כרך לג (40) 45 (להלן- "ענין מוהרה").

  

 

11.        במקרה שלפני, אני סבורה כי הועדה לא קיימה אחר חובת ההנמקה באופן מספק ולא יישמה כראוי את המבחנים שנקבעו בעניין מוהרה, כפי שפורטו לעיל. עיון בפרוטוקול הועדה מעלה כי זו לא התייחסה להשפעת מכלול ליקוייה השונים של המערערת ושיעורי הנכות שנקבעו בגינם על ידי הועדה הרפואית לעררים כמו גם השפעתם על כושר השתכרותה, בפרט בתחום הנפשי בו נקבעה למערערת נכות לפי פריט 34ג' שעניינו הגבלה בולטת בכושר העבודה. בנוסף, הועדה לא נימקה כראוי כיצד קביעתה כי המערערת מסוגלת לעבוד בעבודות השונות שפורטו על ידה בהחלטה, מתיישבת עם ליקויה הרפואיים השונים, בין בנפרד ובין באופן מצטבר.

 

12.        סוף דבר – הערעור מתקבל. הדיון יוחזר לועדה על מנת שתבחן פעם נוספת את עניינה של המערערת, תוך זימון המערערת ובא כוחה להשמעת טיעוניהם. הועדה תעיין פעם נוספת בכלל המסמכים ותיתן החלטה מנומקת תוך יישום המבחנים כפי שנקבעו בענין מוהרה שלעיל, ותוך התחשבות בנכות הרפואית שנקבעה למערערת, בפרט בתחום הנפשי. 9371

54678313

718313המשיב ישלם למערערת שכר טרחת עו"ד בגין ההליך בסך 1,000 ש"ח בצירוף מע"מ.

 

ניתן היום ד' בסיון, תשס"ז (21 במאי 2007) בהעדר הצדדים.

 

 

דוידוב מוטולה סיגל, שופטת

ק: נעמי ט.

 

 

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה – כל הזכויות שמורות לאתר Robolo.co.il מאגר מידע משפטי


 
 

ראשי   |    אודות החברה    |   צור קשר   |   מפת אתר   |   עורכי דין