עורך דין משה שאול

 
 

מספר הטלפון הנייד של עורך דין משה שאול הינו

0528625801 וכן  0506915180

במשרד הטלפון הינו 098625821