מנהלי - מכון הרישוי לא ייסגר

 
 

פורסם בגלובס באינטרנט
 

 
20/3/2006  יצחק דנון  פורסם באתר האינטרנט

ביהמ"ש: משרד התחבורה לא יסגור בינתיים את מכון פליקס בלוד   

הקטע הרלוונטי: לבקשת מכון פליקס בלוד לבדיקת רישוי לסוגי כלי רכב, הוציא בית המשפט המחוזי בת"א צו זמני במעמד צד אחד המעכב את כניסתה לתוקף של החלטת רשות הרישוי לסגור את המכון למשך שבועיים. הצו מותנה בכך שהמכון לא יערוך בדיקות רישוי לנגררים ונתמכים. בפניית המכון לבית המשפט נאמר כי לפני 6 שנים החליט המכון להתקין ולעבוד עם מערכת מיחשוב לבדיקת רכבים, בדומה למספר רב של מכונים בארץ. לדברי המכון, הבעיה שהתגלתה בבדיקת הבלמים לנתמכים לנגררים בעלי כריות אוויר היא טכנית, ואינה בשליטת המכון או באשמתו. המכון טוען עוד כי התקנת תוכנה נוספת,