חנינה -- מחיקת רישום פלילי

 
 

בקשות חנינה / מחיקת רישום פלילי

הרשעה בבית דין צבאי במרבית העבירות גוררת עמה כתם עבה של רישום פלילי. הרישום הפלילי עלול לפגוע פגיעה קשה בסיכוייו של אדם למצוא עבודה ולשקם את חייו. לנשיא המדינה סמכות להורות על מחיקת הרישום הפלילי.

כמו כן, לנשיא המדינה לחנון חיילים אשר נשפטו בבית דין צבאי ולהקל בעונשם.

הליך הגשת בקשת החנינה הוא הליך מורכב וודורש המלצה של סגן הפרקליט הצבאי הראשי, ראש אכ"א והרמטכ"ל, המועברות כולן לנשיא המדינה, המחליט על הענקת החנינה ומחיקת הרישום הפלילי או על דחיית הבקשה. כמו כן, נדרשת חתימת קיום של שר הביטחון.